لغو کلاسهای استاد بنی هاشمی در تاریخ 24/08/1396 کلیه کلاسهای استاد بنی هاشمی چهارشبه مورخ 24/08/1396 لغو می باشد . کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.
 
امتیاز دهی